Donaties

In 2017 werd een totaal bedrag van US $ 7,349.30 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stichting Mytylschool
• Vrijwilligers project Commewijne
• Stichting Tamara
• Stichting Nieuw Leven
• Stichting Kinder en Jongeren Telefoon 
• Huize Ashiana
• Medisch Opvoedkundig Bureau
• Korps Politie Suriname
• Huber Stichting
• Esther Stichting
• Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding 
• Mw Moera-Awali 
• Maria meisjes internaat 
• St.Bonifacius kerk
• Kinderdag event
• Bangoen Islam 

In 2016 werd een totaal bedrag van US $ 11,706.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Huize Albertine
• Stichting De Stem Copieweg
• Familie Telting
• Saron Kerk
• Scholengemeenschap Sanatan Dharm Havo/Vwo
• Huber Stichting
• Bejaardencentrum Majella
• Stichting Weid Mijn Lammeren
• Diakonessenhuis Palliatieve Zorg In Suriname
• Lions Club

In 2015 werd een totaal bedrag van US $ 6,156.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stichting Riyos
• Stichting Zout der Aarde
• Gemeente Sebaoth
• Huber Stichting
• Huize Campagne
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting Regionale Gezondheidsdienst
• Huize Albertine

In 2014 werd een totaal bedrag van US $ 17,289.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Oudervereniging St. Bernadetteschool
• Inner Wheel
• Rotary club
• Lob Makandra
• Huize Ashiana
• Stichting Vonzell
• Kinderhuis Tamara
• Stichting De Mantel
• Gemeente Zion
• Stichting Mytylschool Suriname
• Rotaract Club Fresh
• Mevrouw Jarap
• 's Lands Hospitaal
• Sint Vincentius Ziekenhuis

In 2013 werd een totaal bedrag van US $ 3,789.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Sanathan dharm
• Stichting Cultureel Centrum Suriname (CCS)
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting De Mantel
• Stichting Ondersteuning Kinderhuis Leliendaal
• Huize Prinses Margriet
• A. Abiaschool Sipaliwini

In 2012 werd een totaal bedrag van US $ 13,585.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Medisch Opvoedkundig Bureau
• Familie Brian Wirjoredjo
• Familie Bernhard Wirjoredjo
• Stichting Betheljada
• Stichting in de Ruimte
• Stichting de Stem
• SGS Livorno
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting Vonzell

In 2011 werd een totaal bedrag van US $ 42,350.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Lions Club Paramaribo West
• Stichting Bejaardenzorg Commewijne Verpleeghuis Evie
• Lions Club Parwani
• Stichting voor Gehandicapten van Nickerie
• Fayalobischool
• Stichting Prasoro voor het kind in nood (voorheen SOS-kinderdorpen Suriname)
• Rotary Club Paramaribo Central
• Academisch Ziekenhuis
• Soroptimist International Club Paramaribo
• Stichting Merodia
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname

In 2010 werd een totaal bedrag van US $ 6,078.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Grietjebieschool
• Kennedystichting
• Stichting Mytylschool Suriname
• Ashiana Bejaarden Tehuis
• Natin

In 2009 werd een totaal bedrag van US $ 7,095.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stichting Bejaardenzorg Commewijne Verpleeghuis Evie
• Stichting Open Poort en het Olga Clarck kinderhuis
• Sportvereniging Voorwaarts
• Diabetis Vereniging Suriname
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting Hulp in Nood Afdeling: Weeshuis/ Internaat "EBEN HEAZER"
• Het Surinaamse Rode Kruis
• Kindertehuis Sukh Dhaam

In 2008 werd een totaal bedrag van US $ 18,727.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Leo Club Paramaribo Ready
• Het Mamio Namen Projekt
• Stichting Bejaardenzorg Commewijne Verpleeghuis Evie
• Kindertehuis Arya Dewaker
• Stichting Kindertehuizen Sanatan Dharm Suriname
• Lions Club Parwani Muloschool
• Foundation Victory Outreach Home Suriname
• Stichting Mytylschool Suriname
• Academisch Ziekenhuis
• Ouderfederatie "De Vuist"
• Stichting Ondersteuning Kinderhuizen

In 2007 werd een totaal bedrag van US $ 8,132.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stichting Bejaardenzorg Commewijne Verpleeghuis Evie
• De Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname (VVS)
• Kinderhuis 'Maria Hoeve' te Lelydorp
• Stichting Prasoro voor het kind in nood (voorheen SOS-kinderdorpen Suriname)
• Stichting Sarefat
• Stichting Mytylschool Suriname
• Dhr. Raghoebier P.
• Medische Zending
• Kinderhuis Campagne
• Stichting Claudia A
• Stichting Mytylschool Suriname
• Mevrouw Panoet
• Kinderhuis Saron der EBGS

In 2006 werd een totaal bedrag van US $ 8,155.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Comite Gedenk Sharda Sewmangal-Orie
• Vereniging Het Rode Kruis
• OAS/ Openbare School Kwamalasemoetoe
• Stichting SOS-kinderdorpen Suriname
• Inner_Wheel Club Paramaribo
• Renckewitz school
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting Claudia A
• Diakonessenhuis
• Stichting Mamio Namen Project

In 2005 werd een totaal bedrag van US $ 3,574.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Huize Albertine
• Hulp Comite Nierpatient Joeglal S.
• Diakonessenhuis
• Stichting Wiesje Suriname
• Stichting Lotjeshuis
• Kinderhuis Leliendaal
• Stichting Bron van Liefde
• Stichting Mytylschool Suriname
• Vanessa Tjitrotaroeno
• Poliklinisch Revalidatiecentrum
• Stichting Open Poort

In 2004 werd een totaal bedrag van US $ 4,509.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Adekstuds
• Rode Kruis
• Kinderhuis Sanatan Dharm
• Regionale Gezondheids Dienst
• Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker
• Stichting Nos Kasita
• Rotaract Club Paramaribo
• Poliklinisch Revalidatie Centrum
• Nationale Vrouwen Beweging
• Stichting Mytylschool Suriname
• Djoemena-Topawiro ($1.500,00)
• Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie
• R.K. Parochie Paramaribo Noord

In 2003 werd een totaal bedrag van US $ 4,439.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Rotary Triatlon
• R.K. Parochie
• Pastoor St. Petrus en Paulus Parochie
• Faculteit der Medische Wetenschappen
• Stibosu
• Stichting Bejaardenzorg Commewijne
• Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen
• Stichting Mytylschool Suriname
• Stichting Mamio Namen Project
• Faculteit der Medische Wetenschappen
• Kindertehuis Het Zout der Aarde
• Huize albertine
• Sanatan Dharm
• Stichting Projekten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname ($250.00)

In 2002 werd een totaal bedrag van US $ 2,088.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Psychiatrisch Centrum Suriname
• Lions Club Para
• De Vuist
• Kindertehuis Het zout der aarde
• Stichting Mytyl school
• Stichting Wi Oso
• Stichting blindenzorg

In 2001 werd een totaal bedrag van US $ 3,592.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• OS Penn en Jon
• Sharita Thakoer
• Sint Claraschool
• Stichting Sanatan Dharm
• Weeshuis / kinderhuis te Vigilantia
• Stibosu
• De Schuilplaats
• Mevrouw Leidsman
• Stichting Diabetes Educatie Suriname
• Stichting Mytylschool Suriname
• School Koewarasan
• Kandelaar
• Lutherse Kerk
• Arya Dewakar
• Kinderhuis Leliendaal
• Rode Kruis
• Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs

In 2000 werd een totaal bedrag van US $ 3,685.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Kindertehuis Het Zout der Aarde
• Rotary Club
• LBGO-Hanna's Lust
• Lotjeshuis
• Tehuis Zout der Aarde
• Mevrouw Beeldsnijder
• Lions Club Para
• Stichting Jepi De
• Huize Albertine
• Stichting Mytylschool Suriname
• Sint De kandelaar
• Internaat Rebecca
• Nierstichting
• Dhr. Rohit Persaud
• Soroptimisten

In 1999 werd een totaal bedrag van US $ 3,506.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Kennedystichting
• Leger Des Heils
• Nierstichting
• De Kandelaar
• Stichting Buurtontw. Welgelegen
• Stichting Bethel
• Esther Stichting
• Stichting voor Het Kind
• Nationale Stichting Blindenzorg
• Maranatha Gemeente
• Sint Clemensparochie
• Stichting Kinderhuis Morgenstond
• Stichting Mytylschool Suriname
• Huize Albertine
• Pakketten V.Ouden Van Dgn.

In 1998 werd een totaal bedrag van US $ 2,329.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Weeshuis Hazrat Bibi Fatima
• Stichting Buitengewoon Onderwijs
• Stichting voor het kind
• Nationale Stichting Blindenzorg
• Opvangcentrum Koela
• Bejaardentehuis Djamiatul Islamiah
• Projekt pakketten voor ouden van dagen

In 1997 werd een totaal bedrag van US $ 6,657.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Fatimaoord
• Comité Drugsvoorlichting
• Revalidatiecentrum
• Stichting Martin Noodfonds
• Prakiki Kleuterschool
• Moderamen Tehuis voor Soc. Zwakkeren
• Sint Vincentiusschool
• Peerkeschool
• Kinderhuis Sanatan Dharm
• Gemeente Immanuelkerk
• Kennedystichting.
• Kinderhuis Tamara
• Lions Club Parwani
• LBGO Balona
• Pater Albrinck Stichting
• Bejaardentehuis Majella
• Shri Sanatan Dharma Paramaribo Noord

In 1996 werd een totaal bedrag van US $ 4,417.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stchting Diakonessen Oppashuis
• Stigesu
• StichtingLobi
• Innerwheel
• Kennedystichting
• Openbare School Ephraimzegen
• Heilige Familie Kerk
• Evangelisch Lutherse Kerk
• Lbgo Hanna'slust
• Sticris
• Openbare School Meerzorg
• Koela
• Stichting Proj. Pr.Chr.Ond.
• E.B.G.S. Rust & Vredekerk
• Stichting Beheer & Exploitatie Creches
• Klok Intermedics
• Stichting voor het kind

In 1995 werd een totaal bedrag van US $ 4,125.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stichting Soroptimist
• Kennedy Stichting
• Stichting Oppashuisdiakonessen
• Arya Dewaker
• Sticris
• Esther Stichting
• Juliana Creche

Tussen 1986-1995 werd een totaal bedrag van US $ 4,125.00 geschonken aan de volgende organisaties:
• Stichting Crematorium
• Stinasu
• Fam. Hassankhan
• Stichting Open Poort
• S.O.S. Kinderdorp
• Rotary Club Par'bo
• India Ambassade
• R.K. Jeugd-Flora
• Stichting Tijd Van Verlichting
• W/M Ebenhaezer
• Joga Niketan
• Dr. Sheikh
• Cat Scan Fund
• Stichting Blindenzorg
• Kennedystichting
• Org. Voor Gerechtigh. & Vrede
• Bej. Centrum Majella
• K.P.S. – Jeugdcellenhuis