Kirpalani Stichting

De Kirpalani Suriname Stichting is officieel opgericht op 18 februari 1988. Maar is eigenlijk 2 jaren ervoor gestart bij het 50 jarig bestaan van Kirpalani’s N.V. Onze stichting geeft financiële alsook materiële steun aan organisaties die zich bezig houden met sociale doelstellingen zoals de gezondheidszorg, educatie, milieu en sociale welzijn.

De Kirpalani Suriname Stichting doneerde in 1986, een totaal bedrag van Sfl 500.000, - (vijfhonderdduizend Surinaamse florien) aan 23 instanties.

Vanaf 1986 tot heden, heeft Kirpalani Suriname Stichting, honderden donaties gegeven aan verschillende instituten. Veel kinder en senior burgers tehuizen, scholen en andere maatschappelijke instellingen hebben met succes een beroep op de Kirpalani Suriname Foundation.

Enkele voorbeelden:

  • Het Academisch Ziekenhuis, een scanning laser polarimeter en 2 complete spleetlampen
  • Het Diakonessenhuis ontving een financiële bijdrage voor de renovatie van het dak van de herenafdeling
  • De Medische Zending had behoefte aan placenta bakken
  • De "Nierdyalise Stichting" had bloeddrukmeters nodig
  • Donaties werden gegeven aan diverse scholen voor renovatie en uitbreiding, ook voor organisaties die zich bezighouden met pleegzorg en begeleiding van drugsverslaafden
  • Een donatie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti
  • Stichting Bethaljada, financiele hulp voor de aanschaf benodigdheden voor het tehuis, zoals een automatische wasmachine, werkkleding voor het personeel, betaling van keuken kast deurtjes enz. in het kader van het Voedingsprogramma
  • En nog veel meer

Werkwijze

De Kirpalani Suriname Stichting neemt in vele gevallen zelf het initiatief om organisaties te benaderen. Wanneer bijvoorbeeld uit het nieuws blijkt dat een organisatie in nood verkeert, maakt de stichting zelf contact om na te gaan op welke wijze er hulp geboden kan worden.

De Kirpalani Suriname Stichting ontvangt veel verzoeken voor een donatie of voor ondersteuning van een project. Deze worden grondig bestudeerd door het bestuur en dan verleend of geweigerd, afhankelijk van de beschikbare middelen en ook op de doeleinden waarvoor de donatie wordt gevraagd. Als ze overeenkomen met de doelstellingen van de Stichting, wordt de donatie toegekend. De Kirpalani Suriname Stichting ondersteunt projecten en activiteiten die gericht zijn op onderwijs, gezondheidszorg, milieu en de verlichting van de sociale behoeften.