Over ons

De dwerg, die uitgroeide tot reus

Kirpalani's N.V. , een dynamische handelsonderneming in het hart van Paramaribo, is in de achter ons liggende jaren een begrip geworden in onze samenleving. Begonnen als een kleine, maar indrukwekkende houten winkel op de hoek van de Jodenbree- en Maagdenstraat, groeide het bedrijf onder haar kundig management uit tot een van de grootste handelszaken in ons land.

Over de oprichting lezen we in het dagblad "De West" van maandag 24 augustus 1936, het volgende:

Nieuwe Handelszaak

Vrijdagavond vond de opening plaats van den nieuwe manufacturenwinkel der firma Kirpalani, gelegen op den hoek van de Jodenbree- en Maagdenstraat. De heer Biswamitre voerde namens de heer Kirpalani, de hier aanwezige firmant, die wegens onbekendheid met de Nederlandsche taal zulks niet kon doen, het woord. Nadat hij een lint in de nationale kleuren dat den toegang tot den winkel sloot, had doorgeknipt, traden de genoodigden binnen. Het geheel maakt een prettigen indruk: zoowel de inrichting van den winkel als de ten verkoop liggende artikelen lokken een bezoek.

Als Manager van de zaak zal optreden de heer N.Parmanand, een jonge Indier, die reeds in andere zaken van de firma Kirpalani werkzaam was. De Kirpalani's wier Hoofdkantoor gevestigd is te Bombay in Indie, hebben hun exportkantoor in Japan. Behalve in Suriname hebben de Kirpalani's nog filialen in de West Indies, waarvan op Trinidad alleen zeven.

Ontwikkeling en groei

Het bedrijf heeft sindsdien een gestadige ontwikkeling doorgemaakt: Reeds in 1950 werd het houten gebouw vervangen door een groot modern gebouw, terwijl het oorspronkelijke assortiment, dat voornamelijk bestond uit textiel, drastisch werd uitgebreid. Kirpalani's heeft voorts geïnvesteerd in de kledingindustrie. Velen zullen zich de wel bekende RAJAH artikelen nog kunnen herinneren.

Op 4 september 1969 verrichte Gouverneur Dr. Johan Ferrier, de officiële openingsceremonie van een nieuw winkelpand aan de Domineestraat, een uniek gebouw vanwege het feit dat er voor het eerst roltrappen werden geïntroduceerd in ons land. Andere investeringen deed men onder andere in projekten zoals: off - shore aardolie, de Sampa koelkasten fabriek, huizenbouw en projekt ontwikkeling.

De Kirpalani Stichting

Teneinde inhoud te geven aan één van haar belangrijke doelstellingen, namelijk het ondersteunen van sociale projekten en instellingen in ons land, werd in 1986 de Kirpalani Stichting opgericht. Bovendien is het bedrijf als vaste donateur bij tal van sociale instellingen.

Wij zijn de gemeenschap erkentelijk voor het vertrouwen dat zij jaren lang in ons heeft gesteld en dat ons in staat heeft gesteld uit te groeien tot het bedrijf dat wij vandaag de dag zijn! Samen met u gaan wij de 21- ste eeuw met vertrouwen tegemoet.